Interview Hugo de Jonge

hugodejonge1

Interview Hugo de Jonge, Minister van VWS

Waar het nemen van initiatieven en veranderingen doorvoeren op de werkvloer toch écht bij de zorgaanbieders zelf ligt, is een grote speler en invloed op het zorgdomein natuurlijk ook de overheid. En nu het relatief nieuwe kabinet zijn ‘inwerkperiode’ heeft doorstaan waren wij erg benieuwd over hoe zij met het actuele thema van dit magazine omgaan. Hiervoor gingen wij in gesprek met Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS.

Wat is voor u persoonlijk het meest ‘waardevol’?

‘Voor mij is het waardevol dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat we omkijken naar elkaar als de ander het moeilijk heeft. Dat we dus niet langs elkaar heen, maar met elkaar samen leven. Daarom moeten we in Den Haag ook niet vergeten dat we er voor alle mensen zijn, juist ook als ze zorgen hebben. En wat nou zo mooi is: als je luistert naar de ander, kun je zien dat er een heleboel is dat ons samenbrengt.’

Welke waarde wilt u leveren, vanuit uw huidige positie, in de zorg? En hoe wilt u dit realiseren?

‘Als minister wil ik de mensen om wie het gaat bij mijn plannen betrekken. Dat geldt niet alleen voor patiënten of cliënten, maar ook voor al die mensen die in de zorg werken. Zij staan dag en nacht met grote passie klaar voor de ander. Zij maken het verschil. Naar hen wil ik luisteren, zodat we samen de zorg in Nederland nóg beter kunnen maken. Want goed beleid maak je niet met je knieën onder je bureau, maar in gesprek met de praktijk, juist ook buiten Den Haag.’

Welke overeenkomsten zijn er tussen het onderwijs en zorgverlening? Wat zouden deze sectoren van elkaar kunnen leren om mogelijk meer waarde te creëren?

‘Net als in de zorg draait het in het onderwijs om eigen regie en uitgaan van de eigen kracht: leerlingen die hun talenten goed moeten kunnen ontwikkelen, waarbij ook gekeken wordt naar wat een kind aankan. Uitgaan van wat wel kan in plaats van wat niet kan; talent de ruimte geven om tot bloei te komen en willen leren, iedere dag weer een beetje beter zijn dan gisteren. Daar draait het zowel in zorg als onderwijs om.’

Heel actueel binnen de zorg blijft de stijging van de zorgkosten. Wat is in uw ogen de manier om waarde te creëren zonder dat de kosten omhoog gaan?

‘Meer waarde en kwaliteit in de zorg betekent niet automatisch dat de zorgkosten omhoog gaan. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die langer thuis wonen: dat kan goedkoper zijn dan opname in een verpleeghuis, en – misschien belangrijker – sluit beter aan bij de wensen van mensen. Een heel ander voorbeeld: de aanpak van doorgeschoten registratiedruk. Als je overbodige regels schrapt, kun je vaak kosten besparen en betere zorg leveren.

Laatst vertelde een verpleegkundige me hoe ze door deze aanpak een uur per dienst overhoudt om met bewoners een wandeling te maken of een goed gesprek te voeren. Dan creëer je waarde in de zorg! Het is zeker niet altijd zo dat de kwaliteit hand in hand gaat met lagere kosten, maar waar dat wel zo is valt nog veel te winnen. Daar zet ik op in.’

Welke initiatieven binnen de zorg heeft u tot dusver ervaren waar, naast directe zorgverlening aangaande een specifieke zorgvraag, ook net even iets extra’s wordt geboden in de vorm van ‘meerwaarde’?

‘Laat ik vooropstellen dat eigenlijk alle zorgmedewerkers zich inzetten om meer voor elkaar te krijgen dan alleen te voldoen aan een zorgvraag. Die gedrevenheid hoor en zie ik overal terug. Maar als ik een voorbeeld moet noemen, is dat een Brabantse zorginstelling waar ik onlangs een kijkje nam. Daar is aandacht voor de identiteit en leefstijl van bewoners. De levensgeschiedenis, eten, muziek, geloof, in alles wordt rekening gehouden met wíe de mensen zijn. Dat is wat je noemt liefdevolle en persoonlijke zorg.’

Welke tip zou u geven aan jonge talenten in de zorg om meer van waarde te zijn of waarde te creëren binnen het werkveld?

‘Dat het reuze belangrijk is het verhaal over hun vak te vertellen. Dat vak kan zwaar zijn, moeilijk soms, maar vooral ook erg mooi. Want mensen in de zorg willen het elke dag beter doen dan gisteren. Omdat ze er willen zijn voor de patiënten of cliënten die aan hen zijn toevertrouwd. Dat zelfbewustzijn in de zorg is nu groter dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En dat geeft hoop, want zo maak je niet alleen het vak aantrekkelijker, maar help je jezelf ook te herinneren voor wie je het doet .’

Door: Jula Gerke Meijsen | Team 9