Investeren in zelfredzaamheid

vijf

“Er is de afgelopen decennia in de GGZ te veel afhankelijkheid van professionele zorg gecreëerd. Dat past niet meer in deze tijd, niet alleen economisch maar ook vanuit waarden perspectief” vertelt Jan Alblas (+Vijf, Pameijer). Volgens Jan is juist nu de tijd om te investeren in zelfredzaamheid binnen het sociale domein, door kwetsbare burgers te ondersteunen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en hun eigen talenten.

Pameijer heeft de afgelopen jaren stappen in die richting gezet door een aantal programma’s gericht op zelfredzaamheid uit het buitenland te importeren en te vertalen naar de Nederlandse markt. Vanuit Pameijer heeft Jan nu +Vijf opgericht. Het vijfkoppige team van +Vijf heeft met Howie the Harp, Buurcirkel en het Welness Recovery Action plan (WRAP) een interessant productportfolio. Haar missie is om dit soort succesverhalen te blijven vinden, deze te bewijzen, door te ontwikkelen en door te geven aan organisaties in het sociale domein.

Jan zijn ogen sprankelen wanneer hij vertelt over de bezoeken aan Amerika, waar hij zijn inspiratie voor deze beweging opdeed. “Het zorgsysteem is daar minder comfortabel, en dat is niet per se slechter.” Hij zag met eigen ogen hoe een organisatie als Baltic Street volledig gerund wordt door mensen met ervaring in de psychiatrie of verslavingszorg. In een ander voorbeeld leidt het opleidingsprogramma Howie the Harp mensen met eigen ervaringen op om deze ervaringen in te zetten voor de ondersteuning van anderen.

+Vijf onderscheidt zich van andere bewegingen in de zorg en het sociaal domein doordat zij zich daadwerkelijk committeert aan haar ambitie om de kwetsbare mens een ingang (terug) te bieden in de maatschappij, zodat ook deze mensen een zo normaal mogelijk en waardevol leven kunnen leiden. “We kijken naar het andere belang – het belang van de eindgebruiker – omdat we daar in geloven, daar zijn we ook open in. Vaak zijn dit ook initiatieven die zorgorganisaties van nature in mindere mate zullen omarmen, omdat ze zijn gericht op het minder afhankelijk maken van het traditionele professionele zorgsysteem.”

Jan verwijst naar de succesverhalen van Coolblue, hoe zij toonaangevend zijn in het volgen, betrekken en pleasen van de klant. “Daar kunnen we in het sociale domein erg veel van leren.” Hij benadrukt dat, ook in de zorg, de rol van de eindgebruiker steeds belangrijker aan het worden is.

Een minder comfortabel zorgsysteem is niet per se slechter.

In Amerika heeft dit geleid tot een ‘we gaan het zelf wel doen’ attitude, mensen uit de psychiatrie richten daar zelf organisaties op waarmee zij zich afzetten tegen het traditionele systeem. “Dat zie je in de Nederlandse samenleving ook steeds meer gebeuren, kijk naar bijvoorbeeld de Zorgvrijstaat hier in Rotterdam.”

“Mensen willen het merendeel zelf gaan doen en daar moet je als traditionele zorgaanbieder een antwoord op hebben, daarop anticiperen wij met de producten van +Vijf.”

Jan adviseert zorgorganisaties deze beweging en burgerinitiatieven serieus te nemen en juist actief op te zoeken. Hij daagt zorgbestuurders uit het traditionele denken los te laten en op een andere manier na te durven denken over laagdrempelige zorg, de rol van traditionele organisaties en mogelijkheden voor lokale inbedding van zorg.

Interessant? Neem voor meer informatie contact op met Jan Alblas of Ruud van der Kind

Door: Jaap Norbruis TT8