Kerstfriet

‘Anders doen, veranderen, vernieuwen, choqueren’: een mooi thema in deze tijd zo vlak voor de feestdagen. Wie van jullie gaat de kerst anders doorbrengen, zorgt voor een shock door het vaste riedeltje (één dag jouw familie, één dag mijn familie, kerstavond lekker met het gezin/samen) een keer niet na te leven? Wie van jullie schotelt in een leuke kerst-onesie zijn/haar keurig uitgedoste familie friet met mayo voor als kerstdiner? Of wie van jullie gaat gewoon in het vaste werkritme door, omdat kerst helemaal geen speciale dag is en oud & nieuw nergens op slaat en op 1 januari het gewone leven weer doorgaat?

Ik verwacht, op basis van volledig niet wetenschappelijk eigen experience based onderzoek, dat een groot aantal van jullie (delen van) deze gedachten wellicht wel heeft, maar uiteindelijk toch voor de bekende weg kiest. Gewoon omdat het makkelijker is, of omdat het minder gedoe oplevert, of omdat het nou eenmaal zo gaat….

‘We weten dat het nodig is om vaste patronen (tradities) te veranderen, maar hoe dan?’

Nou zijn kerst en oud & nieuw in mijn ogen geen systemen die MOETEN veranderen omdat het voortbestaan anders bedreigd wordt. Het overgrote deel van de kerstvierders voelt zich tijdens de feestdagen bijzonder gelukkig (wellicht geldt de veranderurgentie wel voor Sint, maar dat is een andere discussie voor een ander magazine met een ander thema…). Over ons zorgsysteem roept in elk geval wel iedereen dat het ANDERS moet. Termen als ‘disruptive’, ‘change’, ‘systeemverschuivers’, ‘het moet anders’, lezen en horen we geregeld als het gaat over de toekomst van onze zorg en de indruk wordt gewekt dat het allemaal niet snel genoeg ‘anders’ gaat. Met de simpele ‘andere-kerst’-gedachte in ons achterhoofd, kunnen we ons allemaal voorstellen hoe lastig het is om vaste patronen (tradities) te veranderen. We weten dat het nodig is, maar hoe dan?

In dit magazine een aantal artikelen en items om jullie te inspireren om het (waar nodig) anders te doen. Inspiratie, opgehaald door onze trainees, in de vorm van andere visies en blikken op bijvoorbeeld het vak van verpleegkundige. Inspiratie van buiten door te kijken naar wat we kunnen leren van andere sectoren zoals bijvoorbeeld Lidl, Shell en Hilton. Wij geloven in de kracht van scherp blijven op je eigen handelen en je regelmatig verwonderen over wat je van de ‘buitenwereld’kuntleren.Zoraakjealtijdwel geïnspireerd dat het ook anders kan houd je jezelf minimaal ‘fris en fruitig’.

Voor diegenen die daar niet in geloven: het magazine biedt zoals vanouds ook gewoon veel traditioneel leesplezier om deze feestdagen (wel of niet bij schoonouders en wel of niet aan de friet met mayo) gewoon prettig door te komen!

 schermafbeelding-2016-12-23-om-09-15-16