Achter het nieuws, ‘de zwarte lijst’

000000-Lotte-Helder

Trainees binnen Talent for Care doen of hebben hun opdracht inmiddels afgerond binnen Stichting Humanitas. Stichting Humanitas heeft op 10 mei 2016 een aanwijzing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgelegd gekregen. Dit gegeven is in verschillende nieuwsberichten teruggekomen. Voor het onderdeel ‘het verhaal achter het nieuws’ gaan we in gesprek met Lotte Helder, ‘eigen talent’ binnen team 8 en werkzaam als stafadviseur binnen Stichting Humanitas.


Wat betekent een aanwijzing precies voor een organisatie?

De IGZ heeft Stichting Humanitas een aanwijzing opgelegd die geldt voor locaties waar zorg binnen de wet langdurige zorg (WLZ) wordt geleverd. De IGZ heeft geconstateerd dat verschillende basisonderdelen van goede zorg niet op orde zijn en tot op heden niet voortvarend genoeg zijn aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan het onderdeel multidisciplinair samenwerken en dossiervoering hierop.

“Never waste a good crisis”

Wat vind jij van het nieuws?
Ik vind het erg jammer dat ondanks dat er hard gewerkt wordt en medewerkers handelen uit hart en ziel voor de cliënt een dergelijke maatregel is opgelegd. De maatregel heeft vooral betrekking op de ‘systeemwereld’ waarbinnen Stichting Humanitas dient te opereren. Dat wil zeggen dat Stichting Humanitas niet volledig werkt conform de veldnormen. De maatregel heeft geen betrekking op de ‘belevingswereld’ van cliënten; Stichting Humanitas scoort namelijk hoog in cliënttevredenheidsonderzoeken. Het verschil in ‘systeemwereld’ en ‘belevingswereld’ komt daarmee goed tot uiting binnen Stichting Humanitas.
Echter geldt voor mij sterk de uitspraak ‘never waste a good crisis’, die mijn professor op de Universiteit van Maastricht vaak gebruikte binnen het thema organisatieverandering. Deze situatie laat medewerkers en leidinggevenden inzien dat verandering nodig is, zorgt dat deze urgentie gevoeld wordt en medewerkers in een andere werkmodus komen. In ieder geval merk ik aan mijzelf dat ik mijn bijdrage wil leveren aan de stappen die nodig zijn, om in januari te kunnen zeggen dat de aanwijzing bij Stichting Humanitas is opgeheven.


Hoe gaan jullie nu verder?

Er wordt zwaar ingezet op de onderdelen waar de aanwijzing betrekking op heeft en op de kwaliteit van zorg. Hierbij ligt de focus om de verbeteringen uit de zorgteams te laten komen en hen actief te betrekken bij aanpassingen in werkwijzen om te voldoen aan alle veldnormen. Daarbij blijven we oog houden voor de ‘ belevingswereld’ van onze cliënten.
Om de juiste stappen te zetten krijgt Stichting Humanitas tevens ondersteuning van verschillende coaches actief binnen het programma Waardigheid en Trots, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Het programma Waardigheid en Trots is er op gericht om de ouderenzorg verder te verbeteren. Kortom: mijn inziens gaat Stichting Humanitas, ondanks het nieuws, positief verder en neemt zij de nodige stappen om goede cliëntenzorg te kunnen leveren.