Quarter Life Crisis voorkomen – versterk de brug tussen je ‘front- en backoffice’

Derksen

Tegenwoordig krijgen steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd te maken met een burn-out. Ook het begrip Quarter Life Crisis hoor je steeds vaker. Wij waren benieuwd wat het verschil is tussen deze twee, wat hen veroorzaakt en wat de relatie is met positiviteit. We spraken hierover met Prof. dr. Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Burn-out, Quarter Life Crisis, overspannen, chronisch vermoeid. In principe verwijzen ze allemaal naar hetzelfde. Deze termen heb je niet zoveel aan, vooral het onderliggende patroon is interessant’. Dat deze klachten tegenwoordig vaker voorkomen bij de jongere generatie, heeft volgens Derksen voornamelijk te maken met dat jongeren zoveel bezig zijn met de buitenwereld. ‘Bij deze generatie zie je dat ze heel de dag verleid worden door de buitenwereld. Ze zijn verslaafd en afhankelijk van social media. Gemiddeld checken mensen 47 keer per dag hun e-mail’.

‘Het front- en backoffice’
Derksen maakt onderscheid tussen het ‘frontoffice’ en het ‘backoffice’, waarmee hij doelt op het voorbewustzijn en onderbewustzijn. Het frontoffice wordt gebruikt met het contact met de buitenwereld en het sociaal wenselijke gedrag. Het backoffice staat dichter bij het ‘zelf’ van iemand, en wordt aangesproken bij gedachten en gevoelens en de fundamentelere vragen die een persoon zichzelf stelt. ‘Vroeger was men meer aangewezen op het backoffice, nu acteert iedereen voornamelijk in het frontoffice. Dat is plezierig maar ook oppervlakkig. Je moet alles liken, je moet er goed uitzien, je moet vrienden hebben, je moet met alles meedoen’. Daarnaast ligt het tempo in de maatschappij veel hoger dan vroeger en hebben jongeren veel grotere keuzemogelijkheden ten aanzien van studie en werk. Volgens Derksen stellen deze zaken hoge eisen aan de psychische spankracht. Wat hij ziet in de praktijk is dat veel mensen van de jongere generatie niet meer goed om kunnen gaan met negatieve gevoelens zoals concurrentie, jaloezie en tegenvallende verwachtingen. ‘Deze gevoelens worden door de backoffice als een stofzuiger opgezogen en stapelen zich hier op, zonder dat er aandacht aan wordt besteed. En als dat teveel wordt krijgen ze klachten’.

Brugfunctie
Het advies wat Derksen geeft aan de jongere generatie is te zorgen voor een sterke brugfunctie tussen de frontoffice en het backoffice. Deze brug moet er voor zorgen dat je ook negatieve gevoelens kunt voelen en verdragen. Als tip geeft Derksen om met jezelf te oefenen en ieder uur jezelf de vraag te stellen: ‘Hoe voel ik mij?’ Dit om goed contact te leren maken met je backoffice en tijdig te realiseren of je niet te hard of te langzaam gaat? ‘Daarbij moet je jezelf dan ook afvragen of je nog met de dingen bezig bent die je zinvol vindt en waar je energie van krijgt’. Ook zouden we bij het maken van keuzes meer op ons gevoel moeten afgaan, en besluiten nemen met het hart in plaats van het hoofd. ‘En hoe beter het contact met je backoffice, hoe beter dat gevoel werkt’. Een andere manier om contact te maken met je backoffice is met meditatie/mindfulness, wat volgens Derksen een mooie tegenbeweging is in onze maatschappij. Hij raadt dit in het bijzonder aan voor mensen die het erg druk hebben. ‘Je besteedt weer aandacht aan wat er in je leeft. Het is geen psychotherapie, maar het is een manier om te werken aan de brug’.

Opvoeding
Met het oog op preventie van een Quarter Life Crisis, is er volgens Derksen een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Tijdens de adolescentie moeten zij ervoor zorgen dat de band met hun kind goed blijft, de zogenoemde hechtingsrelatie. ‘Zodat kinderen thuis kunnen blijven komen met hun negatieve ervaringen. Dat moet niet wegvallen’. Ook de samenleving als geheel zou de jongeren veel meer een identiteit moeten aanbieden. In Nederland zouden er veel meer adoptierituelen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld bij scholen, universiteiten en organisaties. ‘Jongeren laten zien dat ze een plek krijgen, dat je plannen met ze hebt. Ze moeten een identiteit aangereikt krijgen. Dan gaan ze zich voegen. Dat is in Nederland een braakliggend terrein.

’Derksen antwoordt bevestigend op de vraag of positivisme kan bijdragen in het voorkomen van een burn-out. ‘Optimistische mensen hebben meer plezier, een lagere bloeddruk, minder klachten, zijn minder snel depressief, hebben goede relaties en leven langer’. Bij de behandeling van mensen is het goed om de kracht van mensen te inventariseren en hier op te focussen. ‘Als ze in hun kracht zitten kunnen ze hun kwetsbaarheden ook overwinnen. Gecombineerd met een goede backoffice is het alleen maar krachtig om je te focussen op positiviteit’.

Door: Hedzer Fijlstra | Team 9