Joost Geerlings

Adviseur Care Intrakoop

Joost is een energieke en daadkrachtig persoon, werkzaam bij Intrakoop. Joost is al jarenlang actief binnen de schoonmaakbranche. Ruim 3 jaar geleden heeft hij de overstap naar de zorg gemaakt en is als inkoper/productmanager bij Intrakoop gaan werken. Sinds 1 september 2019 bekleedt hij de functie van ledenadviseur.  Joost is er de persoon niet naar om de welbekende ‘handen aan het bed’ te leveren maar had toch de wens om iets voor de zorg te kunnen betekenen. Intrakoop, de coöperatie van en voor de zorg past hem als werkgever dan ook perfect.

Tijdens een gesprek met zijn manager kwam de vraag naar voren waar Joost over 3 jaar wilde staan en uit zijn antwoord kwam groei en persoonlijke ambitie naar voren. Zijn manager introduceerde bij hem daarop het PLUS-traject. Een programma gericht op zorgprofessionals mét ervaring die extra verdieping zoeken. Met veel energie, maar ook met enige gezonde spanning, ging Joost het traject aan. Met ‘Enige gezonde spanning’: wat kon Joost verwachten, met wie gaat hij een intensief jaar tegemoet en kan hij zich wel helemaal (bloot) geven?

Voor Joost zijn de inspiratiesessies en de eindopdracht inspirerend en een goede leerschool geweest. Evenals het individuele coachingstraject waarbij volop aandacht was voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling Het PLUS-traject is voor hem de omgeving geweest waarin hij fouten mocht maken, door diepe dalen is gegaan, maar er altijd sterker uitkwam. Van collega’s maar ook van vrienden en familie heeft Joost verschillende malen teruggekregen dat zijn houding en gedrag in positieve zin zijn veranderd en hij een completer persoon is geworden. Wat hem is bijgebleven van de inspiratiesessies zijn de passie en toewijding van de ingezette trainers. Waar hij bij andere trainingen weleens passie en bevlogenheid miste, viel het hem extra op dat alle trainers die langskwamen met een visie voor de groep stonden.. Dit hielp Joost ook om zelf geïnteresseerd, geïnspireerd en gemotiveerd naar alletrainingsdagen te komen. Dit, in combinatie met een open houding waarbij men niet bang hoeft te zijn voor veroordeling of om fouten te maken, heeft het voor hem een waardevol leerjaar gemaakt.