Tessa Westendorp

Tessa Westendorp Coaching & Advies

Tessa begon haar carrière in de zorg vanuit haar studie bewegingswetenschappen en merkte al snel dat juist de mensen een hoofdrol in haar werk verdienen. Tessa werkt als beleidsadviseur bij Rijndam Revalidatie om de schakel te vormen tussen bijvoorbeeld richtlijnen en de werkvloer. Tessa voelt dat haar waarden goed aansluiten bij specifiek deze vorm van zorg. In de revalidatie is het belangrijk dat verschillende disciplines van zorgprofessionals samen werken, een punt wat voor haar enorm belangrijk is. Tessa haalt energie uit het bij elkaar brengen van mensen vanuit verschillende posities, deze personen op een goede manier samen laten werken en zo de stip op de horizon te bereiken voor het gedeelde doel.

Het PLUS-traject kwam op een moment dat voor Tessa duidelijk werd dat ze extra verdieping zocht in haar werk als beleidsadviseur. Het PLUS-traject biedt dit door middel van inhoudelijke trainingen over leiderschap en verandermanagement, maar ook door coach sessies en intercollegiaal overleg met de andere deelnemers van het traject. Het PLUS-traject bood haar de kans te leren van wat anderen al hadden meegemaakt en dit mee te nemen in haar eigen leerdoelen. Door de uitwisseling van kennis met zowel een arts, business controllers en managers die deel uitmaakten van haar PLUS-groep kon Tessa dit meenemen in haar eigen ontwikkeling en werkveld.