Inge Besten

Talentmanager - Talent for Care

Na afronding van haar Master Bestuurskunde en een exchange programme in Engeland, heeft Inge gekozen voor een positie in de publieke sector. Tijdens haar eerste ervaring als adviseur voor gemeentelijke overheden werd ze getriggerd door adviestrajecten op het vlak van zorg en welzijn. Dit heeft haar doen besluiten de overstap te maken naar Talent for Care. Inge zorgt met haar energie, snelheid en scherpte altijd voor de nodige impact. Inge gaat geen uitdaging uit de weg en weet met haar innemende persoonlijkheid snel aansluiting te vinden bij haar opdrachtgevers. Inge is voor haar eerste project aan de slag geweest bij Achmea Zorginkoop en heeft zich beziggehouden met ontwikkelingen op het gebied van innovaties in de gehandicaptenzorg. Voor haar tweede project is ze aan de slag gegaan als beleidsmedewerker/projectsecretaris voor VV&T organisatie Magenta Zorg in Noord-Holland. In haar laatste project als trainee van Talent for Care heeft Inge als projectleider de basis gelegd voor het verbeteren van de identity- en access management omgeving in het Maasstad Ziekenhuis. Inge is in hetzelfde ziekenhuis als organisatieadviseur uitgestroomt met diverse projecten die te maken hebben met vernieuwing en ontwikkeling.