Vernieuwende business models in de gezondheidszorg

hon

Wie denkt aan een franchise denkt waarschijnlijk eerder aan fastfood dan aan specialistische gezondheidszorg. Toch wordt het franchise model door een recent verschenen rapport van ING genoemd als een formule voor vernieuwing, veelbelovend dus. Reden te meer om eens een bezoek te brengen aan René Baljon sinds 2006 directeur van het oogzorgnetwerk, de succesvolle franchise dochter van het Rotterdamse Oogziekenhuis.

Franchise model sinds 2007
Een franchise beginnen gaat niet over één nacht ijs. In de jaren 90 van de vorige eeuw begon Het Oogziekenhuis Rotterdam met de aanzet tot wat in 2001 leidde tot Het Oogzorgnetwerk. Het begon in 2001 met het initiatief om beter samen te werken in de regio Rijnmond op het gebied van oogzorg. In de jaren daarop klopte één voor één een drietal regionale ziekenhuizen met verschillende strategische motieven aan om samen te werken, hetgeen leidde tot een samenwerkingsvorm gebaseerd op het shop-in-shop principe. Toen er ook van buiten de regio interesse kwam voor samenwerking, besloot Het Oogzorgnetwerk dat franchise een interessant businessmodel was voor deze situatie.

Een ongewone organisatievorm voor de gezondheidszorg
In het kader van innovatie heeft Het Oogziekenhuis er nooit voor geschuwd om over sectorgrenzen heen te zoeken naar organisaties met innovatieve oplossingen voor problemen. Zo heeft het voor de optimalisering van haar logistieke processen veel onderzoek gedaan naar oplossingen in de luchtvaart, en inspiratie opgedaan over just in time levering bij Albert Heijn. Ook het franchise model is geïnspireerd op kennis die in het bedrijfsleven al brede toepassing kent. Door kritisch te kijken naar haar processen is het Oogziekenhuis in staat om excellent te presteren op gebieden als medische zorg, bedrijfsvoering en angst-reductie. Het Oogzorgnetwerk levert services aan haar franchisenemers die er voor zorgen dat processen effectiever en kwalitatief hoogwaardiger zijn. Voor de muziek uit lopen is daarmee een onderdeel van de core business, want waarom zouden de partners zich aansluiten en aangesloten blijven als ze elders beter kunnen vinden. Baljon heeft veel vertrouwen in de meerwaarde van Het Oogzorgnetwerk. Hij vindt het gek dat er niet veel meer ziekenhuizen zijn die zich aansluiten. “Wij kunnen namelijk aantoonbaar zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van zorg en een sterke koppeling met ketenpartners. Met de efficiencyslag die je kan maken, alsmede de gezamenlijke inkoop verdienen ze de contributie van Het Oogzorgnetwerk soms volledig terug.”

Innovatie zit in het DNA van Het Oogzorgnetwerk
De organisatie is in 13 jaar tijd behoorlijk gegroeid. Inmiddels tot een organisatie met 10 werknemers van de serviceorganisatie en zo’n 90 bij de diverse partners in de regio en bij de OOGbussen. Een vraag die dan bij mij opkomt is “hoe is Het Oogzorgnetwerk in staat om deze organisatiedrift hoog te houden?” Een belangrijke bron van innovatie is het feit dat Het Oogziekenhuis zeer sterk verankerd zit in een internationaal netwerk van oogziekenhuizen. Daarnaast is ruimte geven aan medewerkers om te experimenteren zeer belangrijk. Vernieuwing komt alleen tot stand wanneer mensen het gevoel hebben dat er ruimte is om fouten te kunnen maken. Baljon: “wanneer er door mijn mensen fouten worden gemaakt, ga ik altijd voor de volle 100% achter ze staan, en de mensen moeten er volledig van op aan kunnen dat ik dat doe voor ze. Daarnaast kan ik middels honorering gewenst gedrag stimuleren en vieren we vernieuwingen”. Ook kijkt Baljon zeer goed naar de diversiteit van mensen bij het vormen van zijn organisatie, zodat er een goede dynamiek is waarin ideeën ontstaan.

Lange adem
Een tip die René Baljon mee wil geven aan iedereen die er aan denkt om als franchisegever de zorgmarkt op te gaan: houd rekening met een lange aanlooptijd. In de zorg duurt het vaak 8 tot 10 jaar voor je als organisatie serieus wordt genomen. Zorg dus voor een goede risicodragende partij die gelooft in de lange termijn ontwikkeling, en hierin durft te investeren. In het geval van het OZN is dat uiteraard Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Joris Pals, team 5

Bronnen:

ING 2013, franchise in de zorg, formule voor vernieuwing