Vitaal Leiderschap broodnodig in de zorg

vitalies-005

Door: Marlies van Dam | www.vitalies.nl

Een aantal weken geleden werd ik gebeld door trainee Jill van Talent for Care met de vraag om een artikel over vitaal leiderschap te schrijven voor het magazine van Talent for Care. Vanuit mijn vakgebied en in mijn enthousiasme over het onderwerp zeg ik natuurlijk en volmondig JA. Even later realiseer ik me dat dit betekent dat ik mag gaan schrijven. Schrijven ja, en voor diegenen die mij inmiddels wat langer kennen dan vandaag: spreken vind ik bijzonder leuk, gaat mij over het algemeen goed af, schrijven daarentegen……

En zo is de inleiding een feit, al is het een algemene. Een inleiding die niet gaat over de boodschap die ik u mee wil geven, namelijk dat vitaal leiderschap broodnodig is in de zorg. Of in ieder geval aandacht mag krijgen als u het mij vraagt. Het is algemeen bekend: werken in de zorg weegt zwaar op de gezondheid. Werken in de zorg is fysiek en emotioneel belastend en zorgt ervoor dat ook het privéleven nog wel eens onder het werk lijdt. Resultaat hiervan is verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger ziekteverzuim. En dat in een sector waar de werkdruk en belasting op het personeel alleen maar groter wordt als gevolg van vergrijzing en besparingen, al dan niet ingegeven door de overheid.

Vitaal leiderschap. Mooie woorden en steeds vaker in één adem genoemd, maar wat bedoel ik daar nu mee? Twee begrippen staan hier centraal, te weten: vitaliteit en leiderschap. Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, dat ‘leven’ betekent. Vitaliteit heeft te maken met het hebben van energie, je lekker voelen en het beschikken over veerkracht. Het is daarmee ‘levenskracht’ en gaat over balans in fysieke en mentale gezondheid. Vitaliteit heeft alles te maken met bewust leven en met aandacht voor je behoeften, je energie en je gezondheid. Leiderschap begint bij echt weten wie je bent, waar je goed in bent en wat je wilt bereiken in het leven. En dat kunnen vertalen naar je omgeving.

De combinatie van vitaal en leiderschap vormt daarmee voor mij een onlosmakelijk met elkaar verbonden en elkaar versterkend duo. Het vanuit ‘levenskracht’, balans en zelfinzicht leiding kunnen nemen over je leven. Vanuit een vitale basis je omgeving en je naasten beïnvloeden en inspireren.

Juist in deze tijd is investeren in vitaal leiderschap essentieel. Om ervoor te zorgen dat minder mensen meer kunnen doen en om ervoor te zorgen dat de veerkracht in deze turbulente tijden aanwezig is, is een vitale basis van individu, teams en organisatie in mijn ogen een belangrijke en onmisbare sleutel voor succes. Die vitale basis zorgt ervoor dat mensen met energie en plezier hun werk kunnen verrichten. Dit leidt ook tot meer kwaliteitsbeleving en minder verzuim. Het creëren van een vitale organisatie vraagt om investeringen. Te beginnen in jezelf: ken je jezelf echt, hoe ga je om met stress, maak je ruimte voor herstelmomenten, hoe zit het met jouw voedings- en bewegingspatroon? En het vraagt ook om op-rechte aandacht voor je naasten: (h)erken je de behoeftes van je collega, partner of klant? Help je je omgeving in het maken van vitale keuzes op het vlak van veerkracht, voeding en beweging?

Kortom: vitaal word je door aandacht te hebben voor de balans tussen lichaam en geest. Door te blijven leren en in verbinding te staan met jezelf en de mensen om je heen, thuis en op het werk. Vitale mensen maken organisaties sterker, zijn gemotiveerder en meer betrokken. Een vitale organisatie met vitale medewerkers zorgt voor vitale en tevreden klanten.

Wat mij betreft is vitaal leiderschap dus broodnodig in de zorg. Broodnodig? In ieder geval nodig, want over de gezondheids- en vitaliteitswaarde van brood zijn de meningen verdeeld…..

vitalies_logo_licht_600px_vlak