Waardegedreven zorg, door Michelle Fakkert

Michelle-T4C

Iedereen die Michelle Fakkert kent, weet dat haar hart sneller gaat kloppen wanneer het gaat om Value-Based Health Care. Geen verrassing dus, dat zij zich in dit artikel ook over dit onderwerp laat horen.

De term is niet meer weg te denken uit de internationale zorgmedia: Value-Based Health Care (VBHC), of voor de Nederlandse taalfanaten: waardegedreven zorg. Te pas en te onpas wordt het label overal opgeplakt. Maar wat is het nou eigenlijk? En is dit niet weer een nieuwe hype die vanzelf overwaait?

Ik hoop van harte dat VBHC de nieuwe norm wordt en dat daarmee de term verdwijnt. Gewoon omdat het de normale manier van denken en werken is geworden.

Leren, sturen, onderhandelen en meer…

Organisaties starten om verschillende redenen met VBHC. De twee meest voorkomende redenen zijn: 1) laten zien dat je als organisatie de beste bent op een specifiek gebied en 2) om als organisatie te blijven leren en verbeteren. Aanvullend hierop kan VBHC worden ingezet om een ambitie waar te maken of om te onderhandelen met de zorgverzekeraar.

De Martini Klinik is een beroemd voorbeeld waarbij ze laten zien waar ze goed in zijn. Zij laten op de website zien dat zij voor patiënten met prostaatkanker hele goede uitkomsten behalen in termen van o.a. incontinentie en erectiele functie. De Martini Klinik heeft de uitkomsten centraal gezet en komt regelmatig samen met het gehele team om deze uitkomsten te bekijken en verbeteropties te bespreken. Daarnaast bespreken ze regelmatig de nieuwste literatuur om hieruit kennis in de praktijk te brengen.

Vanuit de historie van VBHC wordt VBHC veel toegepast in ziekenhuizen voor cure patiëntengroepen. Tegenwoordig wordt VBHC ook ingezet bij de care patiëntengroepen, GGZ, GZ en jeugdzorg.

 De breuk

Patiëntwaarde is het centrale woord van VBHC. En VBHC geeft een heldere uitleg over wat waarde voor de patiënt is:

                                    Patiëntuitkomsten

Patiëntwaarde  = ———————————————

                                   Kosten over de gehele zorgcyclus

Het is een breuk die sturing geeft en niet wordt opgelost in cijfers. De belangrijkste randvoorwaarden zijn dat patiëntwaarde wordt gemeten voor een specifieke medische conditie en over de gehele zorgcyclus wordt bereikt, en dus niet één interventie.

Patiëntenuitkomsten zijn uitkomsten relevant voor de patiënt en waar het (medische) team op kan handelen. De uitkomsten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Gezondheidsstatus (overleving en mate van gezondheid/herstel)
  2. Herstelproces (tijd tot herstel en effecten van de behandeling)
  3. Duurzaamheid (duurzaamheid van herstel en lange termijn effecten van de behandeling)

Het huidige zorgsysteem is gebaseerd op volume: voor elke verrichting krijgt de zorgorganisatie een zakje geld. Kort door de bocht loont het financieel om een patiënt vaker terug te laten komen. VBHC wil juist dat gestuurd wordt op de kosten over de gehele zorgcyclus, zodat keuzes worden gemaakt op basis van wat wel of geen waarde toevoegt.

De breuk heeft dus twee kanten. De bovenkant (patiëntenuitkomsten) is veruit de meest gekozen invalshoek wanneer gestart wordt met VBHC. Niet gek als je beseft dat voor professionals in de zorg dit over de inhoud van het werk gaat en vaak energie geeft.

Meetbaar Beter is een voorbeeld waarin uitkomsten worden gemeten en worden verbeterd. Sinds 2012 meten en vergelijken verschillende cardiologische centra hun uitkomsten bij vier cardiologische condities. Het gave hiervan is dat de centra waarbij de uitkomsten minder goed waren, gingen kijken bij de centra waar het beter ging. Gewoon in elkaars keuken kijken om van elkaar te leren. Gaaf toch?!

Het mooiste is natuurlijk als Meetbaar Beter ook zorgt dat de uitkomsten goed te gebruiken zijn in het gesprek met de patiënt en als basis voor gesprekken met de zorgverzekeraar. Maar er blijft altijd wat te wensen.

Toen ik voor het eerst van VBHC hoorde en begon te begrijpen hoe het werkte, was mijn eerste reactie: Waarom doet niet iedereen dit nu al?! Het klinkt zo logisch om te sturen op het verbeteren van waarde. Dus laten we de term VBHC overbodig maken door het de gangbare manier van denken en werken te maken!

Door: Michelle Fakkert | Team 10